Om Föreningen

Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avge följande årsberättelse för 2021. Medlemsantal Medlemsantal uppgår per den siste december till 125 medlemmar. Föreningen representerar nämndemän från …

Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avgeföljande årsberättelse för 2020. Medlemsantal  Medlemsantal uppgår per den siste december till 126 medlemmar. Föreningen representerar nämndemän från Malmö, …

Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avge följande årsberättelse för 2019. Medlemsantal Medlemsantal uppgår per den siste december 2019 till 113 medlemmar.Föreningen representerar nämndemän från …

Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avge följande årsberättelse för 2018. Medlemsantal Medlemsantal uppgår per den siste december 2018 till 109 medlemmar. Föreningen representerar nämndemän …

Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2017

Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2016

Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2015

Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer →