Malmö Nämndemannaförening

Om Föreningen

Verksamhetsberättelse 2021

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avge följande årsberättelse för 2021. Medlemsantal Medlemsantal uppgår per den siste december till 125 medlemmar. Föreningen representerar nämndemän från ...
Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avgeföljande årsberättelse för 2020. Medlemsantal  Medlemsantal uppgår per den siste december till 126 medlemmar. Föreningen representerar nämndemän från Malmö, ...
Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2019

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avge följande årsberättelse för 2019. Medlemsantal Medlemsantal uppgår per den siste december 2019 till 113 medlemmar.Föreningen representerar nämndemän från ...
Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2018

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avge följande årsberättelse för 2018. Medlemsantal Medlemsantal uppgår per den siste december 2018 till 109 medlemmar. Föreningen representerar nämndemän ...
Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2017

Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2016

Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2015

Läs mer →

Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer →

Endast för administratörer