Malmö Nämndemannaförening

Malmös nämndemannaförening 2022

Styrelsen

  • Ordförande

Eva-Christine Winqvist

ewini@telia.com
073 - 398 88 95
  • Vice ordförande

Krister Wahlström

krister.wahlstrom1@gmail.com
0733-91 03 65
  • Sekreterare

Berit Eskilsson

beriteskilsson69@gmail.com
070-687 02 69
  • Kassör
  • Medlemsansvarig

Elisabeth Flemming

eflemming48@outlook.com
040-96 14 31
  • Ledamot

Birgitta Cato

birgittacato65@gmail.com
073-262 97 37

Ersättare

Rolf Wernbro

rolf.wernbro@telia.com
070-688 73 96

Karin Granér

karin.graner@outlook.com
070-849 50 76

Endast för administratörer