Malmö Nämndemannaförening

Om Föreningen

Malmö Nämndemannaförening är en partipolitiskt obunden ideell förening för nämndemän vid Malmö Tingsrätt.

Vi arbetar för att tillvarata nämndemännens intressen inför våra uppdragsgivare och utgöra ett starkt socialt nätverk. Vi träffas regelbundet för att genom kompetensutveckling växa i vår nämndemannaroll.

Du får som medlem möjlighet att delta i olika aktiviteter, som anordnas av föreningen, bland annat föreläsningar, studieresor och studiebesök eller bara träffas för att diskutera frågor som berör vårt uppdrag som nämndeman.

Malmö Nämndemannaförening bevakar också dina intressen lokalt inom Malmö Tingsrätt i frågor som berör bland annat arbetsförhållanden och säkerhet. Vi har fortlöpande kontakt med tingsrättens ledning. I dessa forum informerar lagmannen oss om aktuella frågor från tingsrättens verksamhet. Vi utbyter också synpunkter om arbetssituationen på tingsrätten och hur den berör nämndemännen.

Som medlem i Malmö Nämndemannaförening blir du automatiskt medlem i Nämndemännens Riksförbund, NRF, som förutom att ge ut tidningen Nämndemannen bevakar och tillvaratar nämndemännens intressen i alla frågor av betydelse inom rättsväsendet.

Endast för administratörer