Malmö Nämndemannaförening

Hur blir jag medlem?

Medlem i Malmö Nämndemannaförening blir du genom att sätta in 250 kr på PlusGirokontot 43 72 78-5.

Skriv på inbetalningen ditt namn, adress och gärna mail-adress.

Medlemsavgiften gäller per kalenderår.

Som medlem i Malmö Nämndemannaförening blir du automatiskt medlem i NRF – Nämndemännens Riksförbund och av medlemsavgiften går 150 kronor till NRF.

Endast för administratörer