Malmö Nämndemannaförening

Som medlem i Nämndemannaföreningen inbjuds du till

 

Information om tolkutbildning på Medborgarskolan i Malmö

 

Datum: Onsdagen den 23 oktober 2019

Tid: 18:00 – c:a 19.30

Plats: Hans Michelsensgatan 6A, Malmö

Anmälan: Via mail till ewini@telia.com, senast fredagen den 19 oktober 2019.
                  
Antalet platser är begränsat, principen först till kvarn gäller.
                  
Information: Under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) bedriver Medborgarskolan utbildningar till kontakttolk. Efter genomförd godkänd utbildning blir deltagarna professionella kontakttolkar som får uppdrag att tolka i kontakten mellan myndigheter och enskilda personer. Utbildningen förbereder inför Kammarkollegiets auktorisationsprov.

Den 23/10 informerar Renée Andersson (Verksamhetsansvarig/samordnare tolkutbildningar) och Stojan Beljkas (tolklärare, auktoriserad tolk med specialistkompetens) bl.a. om: 

 

  • Tolkutbildningar idag
  • Vilka kategorier tolkar finns det
  • Det tolkade samtalet
  • Att arbeta med tolk