Medlemsmöte 15 Januari

Bäste medlem!

Årsmötet kommer att hållas i slutet av januari 2023, och vi vill upplysa om två saker.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
Ny årsavgift för 2023, kan erläggas redan fr.o.m december 2022, för 2023.