Malmö Nämndemannaförening

Start > Kontakter

Malmö Nämndemannaförening

 

Styrelse 2020


Ordförande:                                                  Vice ordförande:

Eva-Christine Winqvist                                   Krister Wahlström

0733-98 88 95                                              0733-91 03 65

ewini@telia.com                                             krister.wahlstrom1@gmail.com

 

Kassör och medlemsansvarig:                       Sekreterare:

Elisabeth Flemming                                        Rolf Wernbro

040-96 14 31                                                070-688 73 96

flemmings@comhem.se                                 rolf.wernbro@telia.com

 

Ledamot:

Stefan Greschner

0709-38 51 98

greschner@hotmail.com

 

Ersättare:                                                      Ersättare:

Mariette Ljunggren                                        Karin Granér

0705-23 19 81                                              0708 49 50 76

mariette.ljunggren@hotmail.se                      karin.graner@comhem.se