Malmö Nämndemannaförening

 

Aktiviteter under 2016

 

 

Årsmöte för 2015 hölls den 18 februari och efter årsmötet informerade ordföranden i Nämndemännens Riksförbund Marika af Winklerfelt om förbundets arbete. Antalet närvarande var cirka 25 medlemmar och Marika af Winklerfelts föredrag gjorde att det uppstod mycket diskussion bland åhörarna.

winkl_1.jpg

 

winkl_2.jpg

 

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

 

Torsdagen den 21 april 2016 besöktes Kronofogdemyndigheten på Masttorget 6 i Västra Hamnen i Malmö av drygt 20-talet medlemmar och lyssnade till Ortsansvarige vid Kronofogdemyndigheten i Malmö Sven-Gunnar Jonsson. Han berättade om vad Kronofogdemyndigheten sysslar med och hur den är organiserad.

 

kronofogden1.jpg

kronofogden2.jpg

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

Den 2 juni 2016 besökte vi Rättscentrum, där tingsrättens

säkerhetsansvarige Ulf Cederborg guidade deltagarna.

 

cederborg.jpg

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

ungdomstjnst1.jpg

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

hktet_2016-09-kopia.jpg

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

morgan2.jpg

 

morgan6.jpg

 

morgan4.jpg

En stärkande kopp kaffe före kan behövas...

 

morgan1.jpg

Stilstudier.

 

morgan5.jpg

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

hovrttenbesk.jpg