Malmö Nämndemannaförening

Medlemsmöte 15 Januari

Välkommen till Malmö Nämndemannaförening

Bäste medlem!

Årsmötet kommer att hållas i slutet av januari 2023, och vi vill upplysa om två saker.

  • Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december.
  • Ny årsavgift för 2023, kan erläggas redan fr.o.m december 2022, för 2023.

Medlemsavgiften för 2023!

Du som är medlem, vill vi gärna ha med även nästa år, så betala in avgiften redan idag. Följ instruktionerna nedan. Tack!

Medlem i Malmö Nämndemannaförening blir du genom att sätta in 250 krPlusGirokontot 43 72 78-5. Medlemsavgiften gäller per kalenderår. Skriv på inbetalningen ditt namn, adress, telefonnummer och mail-adress.

Vår medlemsansvarig Elisabeth Flemming, email hidden; JavaScript is required, svarar på ev frågor.

Du får gärna betala direkt,
Hälsningar från Styrelsen

Endast för administratörer