Malmö Nämndemannaförening

Start > Om föreningen > Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsberättelse för 2019

 

Styrelsen för Malmö Nämndemannaförening får härmed avge följande årsberättelse för 2019.

 

Medlemsantal

Medlemsantal uppgår per den siste december 2019 till 113 medlemmar.

Föreningen representerar nämndemän från Malmö, Burlöv och Vellinge.

År 2017 hade föreningen 107 medlemmar och år 2018, 106 medlemmar.

Information har skickats ut till samtliga medlemmar.

 

Styrelsens sammansättning

Eva-Christine Winqvist, ordförande

Stefan Greschner, vice ordförande

Elisabeth Flemming, kassör

Rolf Wernbro, sekreterare

Krister Wahlström, ledamot

Mariette Ljunggren, ersättare

Stefan Rosholm, ersättare

 

Revisorer

Berit Sjövall, ordinarie

Berit Zaar, ordinarie

May Börjesson, ersättare

 

Valberedningen

Christer Persson, sammankallande

Nadja Strand

Marie Andersson

 

Årsmöte

Årsmötet hölls den 13 februari 2019 på Malmö Tingsrätt. Efter sedvanligt årsmöte höll kriminalreportern vid Sydsvenskan Joakim Palmkvist ett föredrag om kriminaliteten i Malmö.

 

Årsmötet beslutade att medlemsavgiften för 2020 skulle bli oförändrad, d v s 250 kronor varav 150 kronor går till Riksförbundet.

 

Till ordförande valdes Eva-Christine Winqvist för 1 år. Val av kassör för 2 år valdes Elisabeth Flemming. Till ledamot på två år valdes Krister Wahlström.

Val av två ersättare för 1 år. Om val av Mariette Ljunggren och nyval av stefan Rosholm.

 

Revisorerna Berit Sjövall och Berit Zaar valdes som ordinarie för 1 år och som ersättare valdes May Börjesson.

 

Sammanträden

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.

 

Ekonomi

Föreningens ekonomi är god.

Utgående eget kapital 2018, 88 738 kronor och 2019, 107 256 kronor.

 

Medlemsmöten

 

27 mars 2019                        Malmö Stads ungdomsgrupp informerade om bl a Ungdomstjänst.

 

24 april 2019                         Dan Granvik berättade om gryningspyromanen Ulf

                                                    Borgström.

 

29 maj 2019                          Gränsskyddet Lernacken

 

13 juni 2019                          Lagmannen Eva Wendel Rosberg informerade.

 

14 och 15 augusti 2019        Kriminalvårdsanstalten Tygelsjö. Mötet fick delas på

                                                   två dagar, mycket välbesökt.

 

26 september 2019               Polisens bedrägericenter informerade.

 

23 oktober 2019                   Medborgarskolan informerade om tolkutbildning.

 

28 november 2019               Räddningstjänsten Syd, Brandstationen City.

 

Medlemsträffarna har under året varit mycket välbesökta och uppskattade.

 

Malmö Nämndemannaförening är ansluten till Nämndemännens Riksförbund,

NRF, som arbetar för nämndemännens villkor och är ansvariga utgivare av

tidningen Nämndemannen.

Vår ordförande Eva-Christine sitter i styrelsen för NRF som förbundssekreterare

 

Styrelsen vill avslutningsvis framföra sitt tack till samtliga medlemmar för visat

förtroende.

 

Malmö den 15 januari 2020-01-13

 

 

Eva-Christine Winqvist, ordförande      Stefan Greschner, vice ordförande

 

 

Elisabeth Flemming, kassör                                                         Rolf Wernbro, sekreterare

 

 

Krister Wahlström, ledamot

 

 

Mariette Ljunggren, ersättare                                            Stefan Rosholm, ersättare