Malmö Nämndemannaförening

 

Som medlem i Nämndemannaföreningen inbjuds du till

 

Historisk stadsvandring: Det hemliga Malmö

 

Datum: Lördagen den 12 september 2020

Tid: 14:00 – c:a 16:00

Plats: Samlingsplats: Klaffbron, Nordenskiöldsgatan 19 A, Malmö. Vandringen går från 

           hamnen in till centrum via Gamla Väster och vidare till Slottsparken.

Anmälan: Via mail till rolf.wernbro@outlook.com senast tisdagen den 8 september 2020.
                
Pga rådande pandemi är antalet deltagare begränsat - principen först till kvarn
                gäller.

Information: Det hemliga Malmö är en stadsvandring i säkerhets- och underrättelse-
                     tjänsternas spår. Ciceronerna Gunnar Ekberg och Lena Breitner berättar om
                     hemligheter som skett i staden, främst under kalla kriget men också om
                     händelser från tidigt 1900-tal.

 

Gunnar Ekberg har varit hemlig agent för den svenska militära underrättelsetjänsten.
Lena Breitner är specialiserad på Stasi, som hade många agenter verksamma i Skåne.

Gunnar Ekberg och Lena Breitner gav våren 2020 ut boken Det hemliga Malmö (Arx förlag).

 

spion.png

---

 

nmndemannen.png

Då Domstolsverket inte längre lämnar ut nämndemännens adressuppgifter kan inte tidningen Nämndemannen skickas hem till alla som tidigare. Den skickas istället till respektive rätt och vi kan hitta den i nämndemannarummet där vi kan ta ett exemplar med hem.

 

Detta är inte optimalt, speciellt inte då alla 70+ är utestängda från tjänstgöring, men tidningen går även att ladda ner i pdf format från Riks hemsida www.nmrf.se (scrolla ner på deras startsida så syns den).

 

Hälsningar

Styrelsen


 ----------------------------------------------------------------------------

Tidigare aktiviter, se aktiviteter och arkiv, arkiv 2019.