Malmö Nämndemannaförening

Start > Om föreningen > Revisorer och valberedning

 

Revisorer

Ordinarie revisorer är Berit Sjövall och Berit Zaar

Revisorsersättare är May Börjesson

 

 

Valberedning vald 2019

 Christer Persson, sammankallande

 Marie Andersson

 Nadja Strand Nyval