Malmö Nämndemannaförening

Välkommen till ett nytt verksamhetsår med Malmö Nämndemannaförening.

 

Den 13 februari var det årsmöte. Nästan hela styrelsen valdes om. Den nya styrelsen består av.

styrelse_2019_bild_2.jpg

Efter årsmötet höll Joakim Palmkvist ett föredrag om kriminaliteten i Malmö som han i sin egenskap av kriminalreporter på SDS är väl insatt i.