Malmö Nämndemannaförening

Översikt 2017

Häktet

Årsmöte

Malmöpolisen - organiserad brottslighet

KRIS

Frivården

Brottsoffer på nätet

Fosie Kriminalvårdsanstalt

Byretten i Köpenhamn

Råby ungdomshem

Joakim Palmkvist

Sven-Erik Ahlhem

 

2017-01_hktet.jpg

I slutet av januari 2017 anordnades ännu ett besök på häktet för dem som missade visningen i september 2016.

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

2017-02-16_ny_ordfrande.jpg

 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

2017-02-16_patrik_andersson.jpg

2017-02-16_polisens_kamp.jpg

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Ett tjugotal medlemmar besökte det här evenemanget, där KRIS i Malmös ordförande

Juri Petö tillsammans med andra medlemmar i KRIS gav en ingående information

om föreningens verksamhet:

kris3.jpg

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Den 16 maj 2017 besökte ett femtontal Kriminalvårdens Frivårdskontor på Fredriksberggatan i Malmö. De fick en fyllig information om verksamheten och frivårdsinspektörerna Mona och Peter fick många frågor från en intresserad åhörarskara. Bland annat fick de reda på att Frivården betjänar 11.000 klienter att jämföra med att 4.000 personer sitter i fängelse och 1.400 är häktade.

 

frivrd.jpg


§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Från Malmö Nämndemannaförening kom 11 personer

till det här evenemanget:

 

2017-05-27_hssleholm.jpg

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Omkring 25 medlemmar besökte

 

Fosie Kriminalvårdsanstalt:


2017-05-30_fosie.jpg

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Den 21 juni 2017 besökte drygt 20-talet medlemmar Byretten i Köpenhamn.

 

2017-06-21_byrett_1.jpg

2017-06-21_byrett_2.jpg

 

byreten_240.jpg

21 nämndemän från Malmö Tingsrätt utanför Byretten i Köpenhamn.

 

byreten_264.jpg

Vår duktiga guide avtackas av Jonas Nilsson och Eva-Christine Winqvist.

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Den 21 september besökte cirka 15 medlemmar Råby Ungdomshem vid Lund, där bitr föreståndaren Per Ahlgren och psykologen Lina Lindqvist gav en utförlig informtion om verksamheten. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Tisdagen den 18 oktober 2017 besöktes föreningen av

författaren och journalisten vid Sydsvenskan Joakim Palmkvist,

som inför trettiotalet medlemmar gav  en engagerad redovisning

av hur brottsligheten i Malmö växt fram med MC-klubbar

som Hells Angels och Bandidos, K- och M-falangerna

till nuvarande situation med gängbrottslighet.

 

joakim_palmkvist.jpg

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

2017-11-28_alhem_reportage.jpg

 

alhem1.jpg